90 СЕЗОН

Яңалыклар

Премьерага әзерлек

“Хатын иркәләп, хатын яратып торырдай ир түгел бит ул Сәфәр. Табигате белән коры, салкын кеше…”

21, 22 нче февраль, 17.00 сәгатьтә “Утка очкан күбәләктәй…” ПРЕМЬЕРА