Новости

Премьерага әзерлек

«Хатын иркәләп, хатын яратып торырдай ир түгел бит ул Сәфәр. Табигате белән коры, салкын кеше…»

21, 22 нче февраль, 17.00 сәгатьтә «Утка очкан күбәләктәй…» ПРЕМЬЕРА